отпечатък

PQ Wirt UG (ограничена отговорност)
Представлявано от Nicolas Pliquett
Адрес: Bäckerbreitergang 12, 20355 Хамбург

Управляващ директор: Nicolas Pliquett


Търговски регистър: Окръжен съд на Хамбург
Номер на търговския регистър: HRB 129623
Идентификационен номер по ДДС: DE293342537