отпечатък

PQ Wirt UG (с ограничена отговорност)
Представляван от Nicolas Pliquett
Адрес: Bäckerbreitergang 12, 20355 Хамбург

Управляващ директор: Никола Пликет


Търговски регистър: Окръжен съд на Хамбург
Номер на търговския регистър: HRB 129623
Идентификационен номер по ДДС: DE293342537